Rej. ZDOWyszukiwanieWyszukiwanie +Zgłoszenie powołania ABIZgłoszenie odwołania ABI


Serwis e-GIODO wykorzystuje sesyjne pliki Cookies. Dowiedz się więcej


Informacja o zarejestrowanych ABI
Wyszukiwanie ADO - ABI

Funkcja „Wyszukiwanie ADO-ABI” umożliwia wyszukiwanie Administratorów Danych Osobowych (ADO), którzy zgłosili do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Wyszukiwanie w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji (Rejestr ABI), możliwe jest według kryteriów podstawowych do których należą: nazwa administratora danych, REGON oraz dane adresowe takie jak: nazwa miejscowości będącej siedzibą administratora danych, kod pocztowy i nazwa ulicy. Po wyszukaniu i wyświetleniu listy z informacją o administratorach danych osobowych spełniających wskazane kryteria możliwe jest wyświetlenie wszystkich informacji wpisanych do rejestru ABI.

Wyszukiwanie zaawansowane ADO-ABI(+)

Funkcja „Wyszukiwanie zaawansowane ADO-ABI” umożliwia wyszukiwanie w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI, administratorów danych osobowych oraz zgłoszonych przez nich administratorów bezpieczeństwa informacji wg. następujących kryteriów: nazwa administratora danych osobowych, REGON, dane adresowe jego siedziby takie jak: nazwa miejscowości będącej siedzibą administratora danych, kod pocztowy, nazwa ulicy oraz imię i nazwisko powołanego ABI. Po wyszukaniu i wyświetleniu listy z informacją o administratorach danych osobowych i nazwiskach ABI spełniających wskazane kryteria możliwe jest wyświetlenie wszystkich wszystkich informacji wpisanych do rejestru ABI.
Zgłoszenie powołania/odwołania ABI

Dla użytkowników ePUAP

Zgłoszenia powołania lub odwołania ABI można dokonać korzystając z formularzy udostępnionych na ePUAP.

Dla użytkowników platformy ePK

Zgłoszenia powołania lub odwołania ABI można również dokonać elektronicznie korzystając z formularzy udostępnionych na ePK.

Zgłoszenie powołania ABI (ePK)

Zgłoszenie odwołania ABI (ePK)

W celu skorzystania z wymienionych wyżej formularzy niezbędne jest posiadanie konta oraz profilu zaufanego na platformie ePUAP, które można założyć poprzez stronę www.epuap.gov.pl oraz konta na platformie ePK. Więcej o ePK czytaj na www.biznes.gov.plPolityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl