Rej. ZDOWyszukiwanieWyszukiwanie +Zgłoszenie powołania ABIZgłoszenie odwołania ABI
 
 
Część A. Oznaczenie administratora danych
 
Nazwa administratora danych i adres jego siedziby albo nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania administratora danych oraz REGON - jeśli został nadany.
 
1. Administrator:
CZECH RECYKLING - Artur Czech
2. REGON:
180378180
3. Adres:
 
Ulica:
St. Witkacego
Nr domu:
11
Nr lokalu:
83
Kod pocztowy:
95-100
Miejscowość:
Zgierz
 
 
Część B. Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji
 
1. Imię i nazwisko:
 
Imię:
Eliza
Nazwisko:
Słodownik
 
 
2. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż wskazany w części A zgłoszenia:
 
Ulica:
Andrzeja Struga
Nr domu:
23
Nr lokalu:
109
Kod pocztowy:
95-100
Miejscowość:
Zgierz
 
Wydruk z ogólnokrajowego, jawnego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez GIODO z dnia 21.04.2018 r. godzina 09:22:11 Wydruk dotyczy zgłoszenia zarejestrowanego w rejestrze ABI pod numerem: 361/15 i stanowi dowód dokonania rejestracji ww. ABI Powrót do wyników wyszukiwaniaDrukuj
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl