Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa
 
Nr księgi: 107228 Data zatw./aktual.: 2012-02-03  Nr zgł.: 000306/2012  Data wpł.: 2012-01-09
 
A,BCD « wybierz właściwą zakładkę klikając na odpowiedni opis

Część A.
Nazwa zbioru danych osobowych:
     
WOLONTARIUSZE FUNDACJI ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"
 
Część B. Charakterystyka administratora danych
 
1. Wnioskodawca (administrator danych):
 
Administrator:
FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"
REGON:
356757405
Miejscowość:
KRAKÓW
Kod pocztowy:
30-198
Ulica:
PROF.STEFANA MYCZKOWSKIEGO
Nr domu:
4
Lokal:
Województwo:
małopolskie
Powiat:
Kraków
Gmina:
Poczta:
(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)
 
2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
 
(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania)
 
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
 
 
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 
 
administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi podaj nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych:
 
4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 
X
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
 
X
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (dZ.u.2010 nR 234 POZ.1536 Z POŹN.ZM.)
 
X
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 
X
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego - jeśli TAK, to opisz te zadania:
STATUT ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, W KTORYM ZAWARTY JEST USTAWOWOY ZAKRES ZADAŃ SFERY POŻYTKU PUBLICZNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DN. 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (dZ.u.2010 nR 234 POZ.1536 Z POŹN.ZM.)
 
X
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
 
Powrót do wyników wyszukiwaniaWersja do druku

Użyj do wniosku aktualizacyjnego
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl