Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa
 
Nr księgi: 062598 Data zatw./aktual.: 2013-06-05  Nr zgł.: 002798/2000  Data wpł.: 2000-12-29
 
A,BCD « wybierz właściwą zakładkę klikając na odpowiedni opis

Część A.
Nazwa zbioru danych osobowych:
     
KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GĄSOCINIE
 
Część B. Charakterystyka administratora danych
 
1. Wnioskodawca (administrator danych):
 
Administrator:
BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE
REGON:
000508052
Miejscowość:
Gąsocin
Kod pocztowy:
06-440
Ulica:
Główna
Nr domu:
25
Lokal:
Województwo:
mazowieckie
Powiat:
ciechanowski (Ciechanów)
Gmina:
Poczta:
(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)
 
2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
 
(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania)
 
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
 
X
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 
 
administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi podaj nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych:
Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, Rzeszów

Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego8, Warszawa

BIG Infomonitor S.A., ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

KRD BIG S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław

SGB-Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań,

BIK S.A., ul. Z Modzelewskiego 77A, Warszawa

ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

First Data Polska S.A. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
 
4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 
X
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
 
X
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2012.1376 j.t.)
 
X
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 
 
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego - jeśli TAK, to opisz te zadania:
 
X
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
 
Powrót do wyników wyszukiwaniaWersja do druku

Użyj do wniosku aktualizacyjnego
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl