Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa
 
Nr księgi: 133971 Data zatw./aktual.: 2013-10-02  Nr zgł.: 017069/2013  Data wpł.: 2013-09-04
 
A,BCD « wybierz właściwą zakładkę klikając na odpowiedni opis

Część A.
Nazwa zbioru danych osobowych:
     
Zbiór danych klientów
 
Część B. Charakterystyka administratora danych
 
1. Wnioskodawca (administrator danych):
 
Administrator:
MATEJUK KSIĄŻKI I POMOCE DYDAKTYCZNE MAREK MATEJUK
REGON:
890178384
Miejscowość:
Wałbrzych
Kod pocztowy:
58-309
Ulica:
WROCŁAWSKA
Nr domu:
45
Lokal:
Województwo:
dolnośląskie
Powiat:
Wałbrzych
Gmina:
Poczta:
(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)
 
2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
 
(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania)
 
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
 
X
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 
 
administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi podaj nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych:
Biuro Rachunkowe Iwona Szalwa

Pługa 12,

58-300 Wałbrzych
 
4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 
 
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
 
 
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 
X
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 
 
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego - jeśli TAK, to opisz te zadania:
 
X
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
 
Powrót do wyników wyszukiwaniaWersja do druku

Użyj do wniosku aktualizacyjnego
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl