Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa
 
Nr księgi: 173678 Data zatw./aktual.: 2016-11-23  Nr zgł.: 033411/2014  Data wpł.: 2014-10-22
 
A,BCD « wybierz właściwą zakładkę klikając na odpowiedni opis

Część A.
Nazwa zbioru danych osobowych:
     
Ticketmaster Poland Sp. z o.o.
 
Część B. Charakterystyka administratora danych
 
1. Wnioskodawca (administrator danych):
 
Administrator:
Ticketmaster Poland Sp. z o.o.
REGON:
142772043
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-703
Ulica:
BUKOWIŃSKA
Nr domu:
22B
Lokal:
Województwo:
mazowieckie
Powiat:
warszawski zachodni (Warszawa)
Gmina:
Poczta:
(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)
 
2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
 
(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania)
 
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
 
 
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 
 
administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi podaj nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych:
 
4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 
X
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
 
 
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 
 
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 
 
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego - jeśli TAK, to opisz te zadania:
 
 
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
 
Powrót do wyników wyszukiwaniaWersja do druku

Użyj do wniosku aktualizacyjnego
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl