Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa
 
ABCDEF
0123456789101112131415161718
 
ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI
GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
*zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 
*zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 
*zgłoszenie zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
 
Nr
(nadaje urzędnik Biura GIODO)
 
 
 
* W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zakreślić kwadrat literą "X"

DALEJ

Zapisz wniosekWczytaj wniosek
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl
Uwaga! W celu usprawnienia procesu rejestracji zgłoszenie wypełnione za pomocą tego programu wnioskodawca powinien wysłać drogą elektroniczną również wtedy, gdy nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym. W takim przypadku należy dodatkowo opatrzyć wydruk zgłoszenia przesłanego elektronicznie podpisem i pieczątką wnioskodawcy, i przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

< zamknij >