Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa


Serwis e-GIODO wykorzystuje sesyjne pliki Cookies. Dowiedz się więcej


Informacja o zarejestrowanych zbiorach

Wyszukiwanie

Funkcja "Wyszukiwanie" umożliwia wyszukiwanie zbiorów w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych, według kryteriów podstawowych do których należą: nazwa administratora danych, nazwa miejscowości, nazwa zgłoszonego zbioru, numer księgi rejestrowej oraz numer zgłoszenia. Po wyszukaniu i wyświetleniu informacji o zarejestrowanym zbiorze można dokonać jego aktualizacji poprzez użycie opcji "Użyj do wniosku aktualizacyjnego".


Wyszukiwanie zaawansowane

Funkcja "Wyszukiwanie zaawansowane" umożliwia przeszukiwanie rejestru według kryteriów rozszerzonych, do których należą: nazwa administratora danych, siedziba administratora (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, kod pocztowy), REGON, nazwa zgłoszonego zbioru, numer księgi rejestrowej oraz numer zgłoszenia). Po wyszukaniu i wyświetleniu informacji o zarejestrowanym zbiorze można dokonać jego aktualizacji poprzez użycie opcji "Użyj do wniosku aktualizacyjnego".
Twoja sprawa

Jeżeli wniosek wysłany został drogą elektroniczną, to po zarejestrowaniu się w systemie e-GIODO przy użyciu adresu poczty elektronicznej jako identyfikatora oraz hasła, można uzyskać informacje o przebiegu załatwiania sprawy. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku o rejestrację zbioru danych oraz hasło przesyłane są zgłaszającemu pocztą elektroniczną na adres podany podczas przygotowania wniosku do wysyłki.


Rejestracja zbiorów

Wspomaganie wypełniania wniosku

Udostępniona aplikacja wspomaga wypełnienie zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Za pomocą tej aplikacji administratorzy danych osobowych mogą sporządzić poprawne merytorycznie zgłoszenie. Wbudowane reguły weryfikacji na bieżąco sygnalizują popełniane błędy.


Przesłanie podpisanego elektronicznie wniosku

W tym miejscu podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym wniosek można wysłać do GIODO. Wysłanie podpisanego elektronicznie wniosku nie wymaga jego dostarczania do GIODO w innej postaci.


Przesłanie wniosku bez podpisu elektronicznego

W tym miejscu można wysłać do GIODO wniosek bez podpisu elektronicznego. Wysłanie do GIODO wniosku bez podpisu elektronicznego wymaga dodatkowo jego dostarczenia w wersji papierowej z podpisem upoważnionej osoby.


Sprawdzenie zawartości wniosku

W tym miejscu można sprawdzić zawartość pliku typu XML zawierającego wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami, który nie został podpisany elektronicznie.


Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl