Rej.ABIWyszukiwanieWyszukiwanie +Wypełnianie wnioskuWysyłanie/SprawdzenieTwoja sprawa
Instrukcja wyszukiwania

W celu wyszukania informacji należy wypełnić poszczególne pola informacyjne. Jeżeli w poszczególne pola wpiszesz określone wartości, to w wyniku przeszukiwania wyszukane zostaną te pozycje Rejestru zbiorów danych osobowych, które spełniaja zadane kryteria.

Jeżeli w dane pole informacyjne nie wpiszesz żadnej wartości to system przeszukiwania uznaje, że każda dowolna wartość wystepująca w tym polu spełnia warunek wyszukiwania.

Jeżeli w pole informacyjne typu tekstowego wpisany zostanie fragment tekstu, wówczas warunek wyszukiwania zostanie spełniony, jeżeli w danym polu występował będzie podany fragment tekstu. 

Jeżeli w pole informacyjne typu numerycznego wpiszesz liczbę, to wyszukana zostanie tylko ta pozycja, która w danym polu posiada zadana liczbę.

PRZYKŁADY

Jeżeli w pole nazwa miejscowości, które jest polem tekstowym, wpiszesz "Góra", to w wyniku wyszukiwania uzyskasz wszystkie wpisy, które w tym polu będą miały miedzy innymi tekst "Góra". Warunek taki spełnią pola w których będą np wpisy Jelenia Góra, Lisia Góra, Jasna Góra itp 

W przypadku pola typu numerycznego np dla nr księgi rejestrowej wpiszesz wartość 23 to wyszukany zostanie tylko ten zapis, który ma numer ksiegi rejestrowej 23. Inne zapisy, dla których nr księgi rejestrowej będzie np 223,523 itp nie zostaną wyszukane.


POWRÓT
 
Polityka prywatnościKancelaria@giodo.gov.pl